banner-location

รายละเอียดสาขา

  • ร้านค้าจำหน่ายสินค้าภูฟ้าในภาคเหนือ

1 สาขา

bn06

ร้านภูฟ้าเชียงใหม่

ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 12
โทร. 053 289 309
เปิดทุกวัน : จันทร์-เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) 07.00-20.00 น.

View Googlemap

เพิ่มเติม

44/1 ห้องเลขที่ 103 ชั้น 1 ถ.นิมานเหมินทร์ ต. ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

phufanan-01

ร้านภูฟ้าสาขาน่าน

โทร. 054-050-117
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น.

เพิ่มเติม

229 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000