20211018144558SRQUHXJxYp_56960
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a-%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9-01%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5-01%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-01

กระเป๋าผ้าพับเก็บได้ / ปีขาล

฿150

กระเป๋าผ้า พับเก็บได้ พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีขาล ขนาด กว้าง 38 สูง 38 ซม.

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าผ้า พับเก็บได้ พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีขาล ขนาด กว้าง 38 สูง 38 ซม.

สีม่วง

สีน้ำตาล

สีชมพู