Print
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7-01%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-01%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b2-01%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-01

กระเป๋าผ้าแคนวาสทรงกล่อง สายหนัง ปีกุน

฿370

กระเป๋าผ้าแคนวาส ออฟไวท์ ทรงกล่อง

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าผ้าแคนวาส ออฟไวท์ ทรงกล่อง ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนักษัตรกุน “ปีกุนหมู อยู่ยั่งยืน” ด้านหน้ากระเป๋า ซับใน ขนาดกว้าง 10.5 x สูง 13 นิ้ว ก้น 3.5 นิ้ว

สีเหลือง

สีเขียว

สีแดง

สีเทา