%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-01
%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81-01

ปิ่นโตเคลือบ 2 ชั้น / ปีกุน

฿450

ปิ่นโตเคลือบอีนาเมล สกรีนลายฝีพระหัตถ์ ปีกุน (2ชั้น)

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

ปิ่นโตเคลือบอีนาเมล สกรีนลายฝีพระหัตถ์ ปีกุน (2ชั้น) เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ความสูงรวมหูหิ้ว 7 นิ้ว

สีเหลือง

สีเขียว