%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81-4-%e0%b8%aa%e0%b8%b5-01
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7-01%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%aa-01%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b2-01%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7-01%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81-01

หน้ากากผ้า / ปีฉลู

฿150

หน้ากากผ้า พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีฉลู

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

หน้ากากผ้า พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีฉลู

ด้านนอกใช้ผ้า Teflon สามารถป้องกันน้ำ และละอองฝอยจากการไอหรือจาม

ด้านในใช้ผ้า Perma ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดกลิ่นปาก

สีขาว

สีเทา

สีเขียว

สีโอลด์โรส