%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%94

เสื้อโปโลสีเหลืองเปรื่องปราด ปีกุน

฿380

เสื้อโปโลมีขอบแขน สีเหลืองเปรื่องปราด

 

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

เสื้อโปโลมีขอบแขน สีเหลืองเปรื่องปราด ปักภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนักษัตรกุน (หมู) บริเวณกระเป๋าด้านซ้าย ผ้าเนื้อแน่น COTTON + LYCRA

 %e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5