%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

เสื้อโปโลสีเบอร์กันดีทวีพลัง ปีกุน

฿380

เสื้อโปโลมีขอบแขน สีเบอร์กันดีทวีพลัง

 

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

เสื้อโปโลมีขอบแขน สีเบอร์กันดีทวีพลัง ปักภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนักษัตรกุน (หมู) บริเวณกระเป๋าด้านซ้าย ผ้าเนื้อนุ่ม COTTON + LYCRA

 

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5