กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว บ้านเขาตันหยง

ที่ตั้ง
หมู่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธวาส จังหวัดนราธิวาส หมู่บ้านอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 8 กิโลเมตร

ปีที่จัดตั้ง
พ.ศ. 2544

ประวัติความเป็นมา

          ในพุทธศักราช 2543 ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาตันหยง ซึ่งเป็นชายไทยมุสลิมที่มีทักษะฝีมือในทางช่าง สนใจงานประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้หาได้ทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ จึงมารวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว ไม้มะพร้าวและไม้ตาล เป็นเครื่องใช้ประเภทช้อน ส้ม ตะหลิว กระชอน ตะเกียบ ขายในหมู่บ้านและส่งไปขายในจังหวัดใกล้เคียงบ้าง แต่กลุ่มยังขาดเงินทุนในการดำเนินการ จึงได้ประสานกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมการทำงานประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพในจังหวัดที่มีความชำนาญในการผลิตงานกะลามะพร้าว และได้รับเงินพระราชทานเพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน กลุ่มจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น มีความชำนาญในการผลิต มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการประดิษฐ์ผลงาน

          ปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว บ้านเขาตันหยง สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์กะลามพร้าว ได้โดยได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากสำนักพระราชวังและร้านภูฟ้า ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวของกลุ่มเป็นที่สนใจและนิยมของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 11,566 บาท (ข้อมูล พ.ศ. 2549)

สมาชิก
21 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2549)

ประธาน
นายอับดุลวาฮับ  เจ๊ะแล (ข้อมูล พ.ศ. 2549)

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น จาน ถ้วย ทัพพี ช้อนส้อม กระชอน ตะหลิว ตะเกียบ กาน้ำ จานสบู่รูปสัตว์ ออมสิน พวงกุญแจ โคมไฟ เข็มขัด ปิ่นรวบผม หวีสับ กระดุม โคมไฟ รถสามล้อ รสเวสป้า ถ้วยกะลารูปสัตว์ ถ้วยกะลาจับสาม เป็นต้น