สมุดฉีก / ปีชวด

฿90

สมุดฉีกพิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ ปีชวด

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมุดฉีกพิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ ปีชวด ชุดรวม 6 เล่ม เนื้อในกระดาษถนอมสายตา ไม่มีเส้นบรรทัด

ขนาด กว้าง 9 ซม. X ยาว 9 ซม.