%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-01
%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9-01%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-01%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-01%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-01

กระเป๋าผ้าพับเก็บได้ / ปีฉลู

฿150

กระเป๋าผ้า พับเก็บได้ พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีฉลู

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าผ้า พับเก็บได้ พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีฉลู ขนาด กว้าง 38 สูง 38 ซม.

สีเหลือง

สีม่วง

สีชมพู

สีกรมท่า