Slide 04
Slide 01
Slide 02
Slide 03
previous arrow
next arrow

ช้อปโปรโมชั่นงานมหกรรม “ภูฟ้า เดย์” 2565 ได้ก่อนใคร

ช้อปโปรโมชั่นงานมหกรรม “ภูฟ้า เดย์” 2565 ได้ก่อนใคร บน ONESIAM SuperApp https://bit.ly/3dG8Frq เท่านั้น มหกรรมสินค้าจากร้านภูฟ้า ราคาพิเศษ เต็มอิ่มกับเสื้อปีขาล และสินค้าภูฟ้าผสมผสาน ลดราค…

Details

งานมหกรรม ภูฟ้า เดย์” ๒๕๖๕

เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมนำรายได้เหนือรายจ่ายกลับคืนสู่ชุมชน ตลอด ๒๑ ปี ร้านภูฟ้า ดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม และอยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนาน โดยมีกำหนดการดำเนินงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๑ …

Details

#ช้อปสินค้าภูฟ้าผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ บน K+ market ผ่าน K PLUS

#ช้อปสินค้าภูฟ้าผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ร้านภูฟ้าร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน #K+market   ปีขาลเสือ พ.ศ. ๒๕๖๕ วนมาถึงแล้ว ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช…

Details

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานปีนี้คือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

Details

สินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สินค้าแนะนำ

ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯโดยอาจมีสินค้าและกิจกรรมอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของร้านให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชาวบ้าน ชุมชน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนและชุมชนด้วยการสร้างวงจรการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารกับผู้บริโภค
  4. พัฒนากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คืนกลับสู่ชุมชนที่มีส่วนในการผลิต ตลอดจนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น