Slide 01
Slide 02
previous arrow
next arrow

#ช้อปสินค้าภูฟ้าผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ บน K+ market ผ่าน K PLUS

#ช้อปสินค้าภูฟ้าผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ร้านภูฟ้าร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน #K+market   ปีขาลเสือ พ.ศ. ๒๕๖๕ วนมาถึงแล้ว ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช…

Details

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานปีนี้คือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

Details

ร้านภูฟ้า x Robinhood

#อิ่มอร่อยง่ายๆราคาประหยัดได้แล้ววันนี้ ร้านภูฟ้าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า บนแอปพลิเคชัน Robinhood อิ่มอร่อยกับเครื่องดื่ม อาหารและขนมจากร้านภูฟ้าได้แล้ววันนี้ เสิร์ฟตรงถึงมือท่าน จากร้านภูฟ้าทั้ง …

Details

ร้านภูฟ้าผสมผสาน x Siam Paragon Ultimate Chat & Shop

#ช้อปสินค้าภูฟ้าผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ร้านภูฟ้าผสมผสาน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า บน Siam Paragon Ultimate Chat & Shop   🐈คนรักแมวต้องหลงใหล🐱 ยอมใจให้กับความน่ารักของผลิตภัณฑ์ลวดลายแมวฝี…

Details

สินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สินค้าแนะนำ

ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯโดยอาจมีสินค้าและกิจกรรมอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของร้านให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชาวบ้าน ชุมชน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนและชุมชนด้วยการสร้างวงจรการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารกับผู้บริโภค
  4. พัฒนากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คืนกลับสู่ชุมชนที่มีส่วนในการผลิต ตลอดจนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น