20190730165717mLmHBskueC_56960

ครีมนวดผม กลิ่นน้ำหอมสูตรพระราชทาน 300 มล.

฿135

ครีมนวดผม กลิ่นน้ำหอมสูตรพระราชทาน 300 มล.

– กลิ่นรุ้งฟ้า หอมอบอุ่น คล้ายกลิ่นมะลิ

– กลิ่นเทวมนตรา หอมนุ่ม ละมุน คล้ายกลิ่นลีลาวดี

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริว่าในร้านภูฟ้าน่าจะมีน้ำหอมประจำร้าน และควรเป็นน้ำหอมของคนไทย กลิ่นดอกไม้ที่นำมาใช้ต้องเป็นกลิ่นดอกไม้ไทยเท่านั้น จึงเป็นที่มาของน้ำหอมสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดสัดส่วนของกลิ่นดอกไม้ มีพระราชประสงค์ให้ใช้กลิ่นดอกไม้หอมของไทย โดยทรงปรุงน้ำหอมด้วยการกดคีย์ปรับสัดส่วนดอกไม้แต่ละชนิดว่า มีพระราชประสงค์ให้กลิ่นดอกไม้ชนิดใดหอมมาก หอมน้อย ในพุทธศักราช 2544 เมื่อเปิดร้านภูฟ้าร้านแรกที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำหอม “รุ้งฟ้า” เป็นน้ำหอมสูตรพระราชทานกลิ่นแรก ต่อมาได้พระราชทานน้ำหอม “เทวมนตรา” และ “สิริธารา” ตามลำดับ