กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานพรในวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.๒๕๖๔

สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพรในวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.๒๕๖๔

 ตรุษจีนปีฉลู ๒๕๖๔ เวียนมาถึงแล้ว

ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.๒๕๖๔ แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

พรพระราชทานวันตรุษจีนปีนี้เป็นลายพระหัตถ์ ภาษาจีน 4 คำ คือ

 

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%991

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความหมายของคำว่า หนิว ฉี ชง เทียนว่า ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า หมายถึง กิจการเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู

ในปีฉลู ๒๕๖๔ นี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานพรนี้ทุกคนจะมีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดกิจการนั้นๆก็จะเฟื่องฟูและสำเร็จ ลุล่วง สมประสงค์ทุกประการ20210107091758vrULiOPeXm_56960

ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่ง สำหรับทุกท่าน ทางร้านภูฟ้าจึงได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์รูปวัวหน้าตาน่ารัก พร้อมทั้งลายพระหัตถ์พรพระราชทาน ภาษาจีนคือ หนิว ฉี ชง เทียน มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง นำมาจำหน่ายเป็นของขวัญวันตรุษจีน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลแห่งความรุ่งเรือง เฟื่องฟู ความอุดมสมบูรณ์ มีโชค มีลาภ และมีความสุข กันถ้วนหน้า

นอกจากการจัดจำหน่ายเสื้อโปโลสีแดงดังกล่าวแล้ว ในปีฉลู ๒๕๖๔ นี้ ทางร้านภูฟ้ายังจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภาพฝีพระหัตถ์พร้อมพรพระราชทาน ปีฉลู อีกมากมายหลากหลายชนิด ซึ่งได้จัดจำหน่ายทั้งในร้าน และ จัดจำหน่ายออนไลน์ที่ www.phufa.org ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก

%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-02