คณะทำงานร้านภูฟ้าร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ ฯ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงาน ดำเนินงานร้านภูฟ้า พร้อมด้วยคุณเกตุวลี นภาศัพท์, คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ, ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

นำเจ้าหน้าที่ร้านภูฟ้า เข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน
137648139_3950702301627052_1473384178481048091_o
138641678_3950702418293707_7332836259833115390_o
137634357_3950702368293712_6567508239425950022_o