งานแถลงข่าว “ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ประธานคณะทำงานร้านภูฟ้า จัดงานแถลงข่าว “ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓”ซึ่งจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีเกตุวลี นภาศัพท์, อารยา จิตตโรภาส, ศิริชัย ทหรานนท์, เขมนิจ จามิกรณ์, จิรายุ ตั้งศรีสุขและพิมดาว พานิชสมัยร่วมงานณ คริสตัล คอร์ท ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน