งานไทยเฟส 2019 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ กรุงโตเกียว

 

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ร้านภูฟ้า ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาของคนไทย ในงานไทยเฟส 2019 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ กรุงโตเกียว เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น #タイフェスティバル #ยิ่งรู้จักยิ่งรักไทย

 

thai-festival-20th_190511_0005
thai-festival-20th_190511_0009

thai-festival-20th_190511_0011

 

/…ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง