ฉลอง 15 ปีร้านภูฟ้า “มหกรรมภูฟ้าเดย์ 2016″

PhufaDay_Poster_JPG_Low-01-731x1024[1]ร้านภูฟ้า ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีลูกค้า ในงาน”มหกรรมภูฟ้าเดย์ 2016” เลือกชม ช็อปสินค้าพิเศษจากภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชม  ช็อป สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ลดราคาสูงสุด 80% และร่วมกิจกรรม Workshop “แปรรูปผ้าปกากะญอ” เป็นถุงผ้าสุดเก๋ พิเศษชิ้นเดียวเฉพาะคุณภายใต้แบรนด์ภูฟ้า ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการคืนกำไรให้กับชาวภูฟ้าที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2559 นี้ บริเวณ Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน

ร้านภูฟ้า เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถาวรของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  และที่สำคัญยิ่งคือผลิตภัณฑ์ ๆ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาจัดสรรรายได้รายจ่ายของร้าน ไสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการขยายกลุ่มอาชีพและการสนับสนุนการจัดการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและสามเณร รวมเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า 140 ล้านบาทในช่วงสิบสี่ปีที่ผ่านมา

 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2655-6242-3

และติดตามข่าวสารทาง www.facebook.com/phufashop และ http://www.phufa.org/