นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รัตนแห่งจุฬาฯ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา

ร้านภูฟ้า ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รัตนแห่งจุฬาฯ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ภายใต้ชื่องาน รัตนแห่งจุฬาฯ ในวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_sq-2048x2048ทั้งนี้งานดังกล่าว ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก และกิจกรรมออกร้านโครงการส่วนพระองค์ อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านจันกะผัก ร้านปรุงสารพัด มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ ร้าน Casean, Thaibev รวมถึงร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้น เพื่อจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก และของใช้ส่วนพระองค์สมัยที่ทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ บัตรประจำตัวนิสิต ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เมื่อครั้งทรงศึกษาในภาควิชาภาษาตะวันออก วรรณกรรมที่ทรงพระราชนิพนธ์ในช่วงที่ยังทรงศึกษาอยู่ และหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น
img_5152
img_5153

img_5154

/…ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง