นิทรรศการ“แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน

นิทรรศการแมวเอ๋ย แมวเหมียวณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน

ชั้นศูนย์การค้าสยามพารากอน

 03

02

 

 

ร้านภูฟ้าผสมผสาน เป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ อันเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้าน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านภูฟ้าผสมผสานขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า เพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในศูนย์การค้า จัดแสดงนิทรรศการผสมผสานความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับสนันสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” เป็นการนำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆของแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มายาวนานหลายพันปี ในสังคมร่วมสมัยเรามักจะนึกถึงแมวในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนแต่ในอดีตอันยาวนาน แมวมีบทบาทและความหมายต่างๆ มากมายที่เราอาจนึกไม่ถึง

 

แมว ถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในอารยธรรมอียิปต์โบราณ มีวิหารและรูปบูชาโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีความนิยมนำแมวมาทำเป็นมัมมี่ไว้ในสุสานฝังศพของกษัตริย์และชนชั้นสูงเป็นจำนวนมาก แต่ต่อมาในบางช่วงแมวถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจ หรือเป็นลูกน้องของแม่มด กลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวไปก็มี ในยุคสมัยใหม่ ชาวตะวันตกนิยมเลี้ยงแมวด้วยความเอ็นดู ถึงกับมีการประกวดแมว และเสาะแสวงหาแมวแปลกๆ จากที่ต่างๆทั่วโลก จนแมววิเชียรมาศจากประเทศไทย เริ่มเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในนามของ Siamese Cat ในด้านศิลปะวรรณกรรม แมวเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดนิยาย บทกวี ภาพเขียน ดนตรี ละครเพลง นักวิทยาศาสตร์บางคนก็ทำให้แมวมีชื่อเสียง ด้วยการใช้แมวมาช่วยบรรยายในทฤษฎีของเขาด้วย ในวัฒนธรรมไทย มีการกล่าวขานถึงแมวในสำนวนไทยโบราณ และใช้แมวเป็นตัวละครสำคัญในละครพื้นบ้าน นอกจากนั้นแมวยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทในพระราชพิธีและพิธีกรรมของชาวบ้านด้วย จนถึงกับมีการแต่งตำราความรู้เกี่ยวกับลักษณะของแมวมงคล 17 ประเภท ซึ่งจะดูได้จากนิทรรศการนี้

05
ที่พิเศษมากในนิทรรศการนี้คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆและตุ๊กตาแมวของสะสมส่วนพระองค์ มาจัดแสดงในนิทรรศการด้วย

 

06

071
08109110

 

สินค้าที่ระลึกจากภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

161514

บรรยากาศวันเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”

171819202126252423222728

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” เปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ณ บริเวณร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 สยามพารากอน และยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดนิทรรศการ