บุหงารำไปดอกไม้นมัสการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทาน พวงมาลัยที่ทรงบูชาพระ และที่ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงดอกไม้ที่พสกนิกรทูลเกล้า ฯ ถวายในโอกาสต่างๆ แก่กลุ่มแม่บ้านในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มแม่บ้านในถิ่นทุรกันดารอื่นๆ

ให้นำดอกไม้นมัสการอันเป็นมงคลยิ่ง มาอบ มาร่ำ ด้วยกรรมวิธีแบบไทยโบราณ ให้เป็น บุหงารำไป กลิ่นหอมกรุ่นชื่นใจ อันจะยังให้เกิดประโยชน์ของดอกไม้นมัสการที่มีคุณค่า และกลุ่มแม่บ้านก็จะมีรายได้เพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดินให้ยั่งยืนยาวนานอีกด้วย

บุหงารำไปเป็นคำไทยที่รับมาจากชวา
บุหงา หมายถึง ดอกไม้
รำไป หมายถึง เบ็ดเตล็ด
บุหงารำไป จึงมีความหมายว่า ดอกไม้หลายชนิด
ในโอกาสพิเศษนี้ ร้านภูฟ้าได้นำ บุหงารำไป มาจัดจำหน่ายในราคา ๗๐ บาท โดยรายได้เหนือรายจ่ายจากการดำเนินงานของร้านภูฟ้าสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.)
/…ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง

159146603_4111604238870190_3309699884629933395_o