พระราชทานพรตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๖ 玉兔呈祥 กระต่ายหยกนำโชคลาภ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๖ 玉兔呈祥 กระต่ายหยกนำโชคลาภ

 
ภาพฝีพระหัตถ์ภาพกระต่ายและสุนัขคู่หูยืนชมพระจันทร์ และพรพระราชทานที่อัญเชิญมา คือ พรพระราชทาน ซึ่งเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านในวันตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นี้
 
พรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คือ 玉兔呈祥 อ่านว่า ยู่ทู่เฉิงเสียง ความหมายพรพระราชทาน คือ กระต่ายหยกนำโชคลาภ
 
 
ทางร้านภูฟ้าจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตปรับเปลี่ยนสีกระต่ายเป็น “สีเขียว” เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “กระต่ายหยก” ที่ปรากฏในพรพระราชทานในวาระตรุษจีนปีนี้
 
ทั้งคนจีน คนไทย ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “หยก” เป็น อัญญมณี ที่คนจีนถือว่า เป็นอัญญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดได้ครอบครองเครื่องประดับที่ทำด้วยหยก ท่านผู้นั้นก็จะโชคดี มีอายุยืน
 
ร้านภูฟ้า “จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง”