ร้านภูฟ้า “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ร้านภูฟ้า ร่วมออกร้านและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

img_8461

ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้า พร้อมด้วยร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” บริเวณสนามเสือป่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ทางร้านได้นำเสนอแนวคิดตลาดน้ำ “หมูมา หมาไป” เป็นตัวแทนปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และส่งท้ายปีเก่าที่กำลังจะผ่านไป โดยตกแต่งด้วยสะพานเฉลิมหล้า 56 หรือสะพานหัวช้าง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่ 56 เพื่อใช้ข้ามคลองคลองแสนแสบที่ถนนพญาไท เป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมทางระหว่างพระนครให้ต่อกันทั้งตอนเหนือและตอนใต้ โดยสะพานนี้อยู่ติดกับวังสระปทุม ซึ่งแสดงถึงความผูกพันธ์ระหว่างคนกับสายน้ำอย่างดียิ่ง

img_8618
สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ครั้งนี้ ทางร้านได้คัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาไทยที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น กล้วยแปรรูป ชาสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ไทยสูตรพระราชทาน แชมพูสมุนไพรอัญชัน สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ สินค้าแปรรูปจากผ้าปกากะญอ ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าสไบ และสินค้าพร้อมอุปโภค อาทิ น้ำพริกหนุ่มแม่ลัด แค๊บหมู หมูกระจก แหนมหมูสูตรโบราณ และลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง วิสาหกิจชุมชมแม่ริมร่อง จากจังหวัดลำพูน ขนมงา งาขาว งาดำ ข้าวแต๋น ขนมงาตราเมิงไต จากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรม่อนตะแลง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล้วยตากอบน้ำผึ้งและกล้วยตากรสธรรมชาติ จากร้านกล้วยตากแม่โสม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งสินค้าของขวัญสุดพิเศษจากภาพฝีพระหัตถ์ “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน”

img_8637img_8584img_8586img_8551img_8497

 

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน
ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า ๑๕๗ ล้านบาทในช่วงสิบเจ็ดปีที่ผ่านมา