ร้านภูฟ้า เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “International Green Week 2023 (IGW)” 

ร้านภูฟ้า เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “International Green Week 2023 (IGW)” เพื่อส่งเสริม “สินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก” ด้วยการเผยแพร่มาตรฐานและคุณภาพสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของไทย ในรอบ 2 ปี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

 
(จากซ้าย) นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน, นางเกตุวลี นภาศัพท์ คณะทำงานร้านภูฟ้า, นางเปรียบทิพย์ กฤษณามระ ภริยา เอกอัครราชทูต, และนางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ คณะทำงานร้านภูฟ้า
 
 
สำหรับงาน “International Green Week 2023 (IGW)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566 ที่ Messe Berlin กรุงเบอร์ลิน ภายใต้คูหา “Thailand: Bio-Circular-Green Marktplatz” ซึ่งสะท้อนยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะประเด็นนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green) Model ที่มุ่งเน้นการเกษตรที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนวัตกรรมที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้งานในปีนี้ยังจัดควบคู่กับการประชุมอาหารและเกษตรโลก (Global Forum for Food and Agriculture – GFFA) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่หน่วยงาน/ผู้ประกอบการไทยด้านสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่มีคุณภาพในเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนของเยอรมันเพื่อเปิดตลาดและต่อยอดธุรกิจต่อไป และเน้นศักยภาพของไทยในการเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของโลก | ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
 
ด้านนางเกตุวลี นภาศัพท์ คณะทำงานร้านภูฟ้า เปิดเผยว่า การเข้าร่วมงาน “International Green Week 2023 (IGW)” จะเป็นโอกาสดีที่ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของร้านภูฟ้า ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงช่วยเหลือชาวบ้าน ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ให้เป็นที่ประจักษ์ในงาน IGW ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงและจำหน่ายปลีกสินค้าเกษตรและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 

นางวรรณิภา สิวลีผลลาภ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ประจำคูหาร้านภูฟ้า ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ฯ
 
 
 
“จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง”