วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

scan0044

ทรงงามเพราะทรงงาน

สมเด็จพระเทพรัต –                               นราชสุดาฯ

ปิ่นเกล้าชาวประชา                                        พระบุญญาประจักษ์ใจ

ความทุกข์ที่ท่วมท้น                              ของเยาวชนกลางพงไพร

เด็กชายขอบชายแดนไทย                              ทรงเมตตาเอื้ออาทร

ทรงห่วงทุกเวลา                                   ทรงบุกป่าฝ่าดงดอน

ซับน้ำตาประชากร                                         บรรเทาถอนความทุกข์ทน

หกสิบพระชันษา                                   พระราชภารกิจล้น

ทรงพัฒนาเยาวชน                                        ไม่ทรงท้อไม่ทรงถอย

        ทรงงามเพราะทรงงาน                           ถิ่นกันดารหรือป่าดอย

เทศไทยทั้งใหญ่น้อย                                     สดุดีน้ำพระทัย

เงินทุน กพด.                                       ทรงเริ่มก่อต่อสานไว้

เสริมพลังให้เด็กไทย                                     เจริญวัยไร้กังวล

ขอทรงเป็นร่มเกล้า                               เป็นร่มเงาเยาวชน

ไม่หวั่นไหวแม้ทุกข์ทน                                    จักมั่นมุ่งผดุงไทย

พระองค์คือดวงแก้ว                              แสงแวววับจับหัวใจ

น้อมถวายพระพรชัย                                      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

ร้านภูฟ้าในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร