ส.ค.ส. พระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานปีนี้คือภาพ “สวัสดีปีฉลูวัว”

img_9574-copy

ในปีฉลู พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มาปักบนกระเป๋า  เสื้อโปโล ๕ สี  และเสื้อทีเชิ้ต ๔ สี   เสื้อทั้งหมดจะออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้

นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทยทุกท่าน “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔” ดังนี้

 

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9-01เมื่อนึกถึง “วัว” ผู้คนจะนึกถึงสัตว์สี่เท้า ที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อวัว และนมวัว ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนอันโอชะ และอิ่มเอมของมวลมนุษย์ โดยสามารถนำมาเป็นอาหารนานาชนิด  นำมาเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้หลากหลาย ทำให้มนุษย์เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

เมื่อได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์ “ปีฉลู” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล และทีเชิ้ต ทั้ง ๙ สี ทางร้านภูฟ้าจึงได้นำคำว่า “อิ่ม” มาขึ้นต้นกับเสื้อทั้ง ๙ สี อย่างมีความหมายถึง ความอิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง ดังนี้

เสื้อโปโลทั้ง ๕ จะมีชื่อสีต่าง ๆ ที่มีความหมายของคำว่า “อิ่ม” ทั้งสิ้นดังนี้

– สีฟ้า                     อิ่มใจ                             

– สีน้ำเงิน                อิ่มบุญ

– สีแสด                   อิ่มเอิบ                            

– สีขาว                   อิ่มอุ่น

– สีเขียว                  อิ่มโอษฐ์

พรพระราชทานข้างต้น ที่กล่าวมาแล้วจะปรากฏบนด้านหน้าของเสื้อทีเชิ้ต ๒ สี คือ

– สีครีม                   อิ่มเอม                     

– สีชมพู                  อิ่มสุข

ถ้าท่านใดที่ชอบใส่เสื้อคอกลม แบบมีกระเป๋า ทางร้านภูฟ้าก็จะมีเสื้อให้ท่านเลือกซื้อ ๒ สี คือ

– สีเขียว                  อิ่มจิต                             

– สีม่วง                   อิ่มทิพย์

img_9700-copy

img_9690-copy

ร่วมสนับสนุนสินค้าจากร้านภูฟ้าวันนี้

นอกจากเสื้อโปโล เสื้อคอกลม และทีเชิ้ตดังกล่าว ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่ท่านจะเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก ปากกา กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น และเครื่องใช้อื่น ๆ รวมทั้งยังจัดจำหน่าย กระเป๋าผ้าต่าง ๆ ทั้งนี้ทางร้านได้รับเกียรติจากผู้ออกแบบจากแบรนด์ THEATRE เป็นที่ปรึกษาในการให้สีสำหรับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นทางร้านยังมีสินค้าผ้าไหม ผ้าห่มทอมือ และสินค้าที่แปรรูปมาจากผ้าปกากะญอ อันเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดจำหน่ายอย่างมากมาย

img_9559-copy

banneryearofrat_homepage

สินค้าชุดนี้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง ๒๐ สาขา และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.phufa.org/shop  และติดตามข่าวสารทาง Facebook: PHUFA

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า ๑๖๐ ล้านบาทในช่วงสิบหกปีที่ผ่านมา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๖๒๔๒-๓  อีเมล์ phufa.org@gmail.com

ร้านภูฟ้า สยาม ดิสคัฟเวอรี่ เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โทร.๐-๒๖๕๘-๐๒๐๘

ร้านภูฟ้า สวนจตุจักร โครงการที่ ๒๔   วันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๔๙๔-๙๑๓๒

ร้านภูฟ้า สุขุมวิทซอย ๗  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๖๕๐-๓๓๑๑

ร้านภูฟ้า ถนนกำแพงเพชร ตรงข้ามตลาด อตก. ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๔๙๔-๙๑๓๐

ร้านภูฟ้า บอง มาร์เช่ ทุกวันเวลา๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.โทร.๐-๒๕๙๑-๒๑๙๙

ร้านภูฟ้า จัตุรัสจามจุรี ถนนพระราม ๔ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐  – ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๒๑๖๐-๕๐๗๗

ร้านภูฟ้า พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ทุกวัน ๑๐.๐๐  – ๒๑.๐๐ น. โทร.๐-๒๗๘๐-๒๒๕๙

ร้านภูฟ้า ศิริราช ทุกวันเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. โทร. ๐-๒๔๑๘-๓๔๙๘

ร้านภูฟ้า เดอะ แพลทินั่ม  เพลส วัชรพล   ถนนรามอินทรา   ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.โทร. ๐-๒๐๖๔-๒๓๗๕

ร้านภูฟ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐น. โทร.๐-๒๓๕๔-๕๑๐๙

ร้านภูฟ้า สัมมากร เพลส รามคำแหง 110  ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ –  ๑๙.๐๐ น.  โทร ๐๒-๓๗๒-๓๕๔๓

ร้านภูฟ้า กรมศิลปากร ทุกวันเวลา ๐๗.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. โทร ๐๒-๒๒๔-๗๖๗๙

ร้านภูฟ้า บิ๊กซี พระราม ๔ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๖๖๑-๕๗๐๘

ร้านภูฟ้า บิ๊กซี ราชดำริ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร ๐-๒๖๕๕-๕๙๙๕

ร้านภูฟ้า โลตัส บางใหญ่ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร ๐-๒๔๕๙-๒๒๙๑

ร้านภูฟ้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จันทร์-ศุกร์ ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๑๕๐-๙๐๘๘

ร้านภูฟ้า ไอคอนสยาม ชั้น UG ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๐๐๖-๔๕๒๙

ร้านภูฟ้า เชียงใหม่ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๕๓๒๘-๙๓๐๙

ร้านภูฟ้า น่าน ทุกวันเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โทร.๐-๕๔๐๕-๐๑๑๗

ร้านภูฟ้า หัวหิน ทุกวันเวลา ๑๐.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๓๒๕๒-๖๑๒๗