ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานปีนี้คือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

ad%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a5-01ปีขาลเสือ พ.ศ. ๒๕๖๕ วนมาถึงแล้ว ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานว่า คงจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า จึงนอนรออย่างมีความหวัง และอดทนยิ่ง ทางร้านภูฟ้านำภาพฝีพระหัตถ์ “ปีขาลเสือ” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล ๖ สี ซึ่งจะจัดจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ นี้

 

นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพร ส.ค.ส. ๒๕๖๕ สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน” แก่ปวงชนชาวไทยให้มีความสุขใน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้
881bab8ffb776afcebba95a874472ed4d7f592bed948b2fe3177790c6cda9cbfจากกลอนพรปีใหม่พระราชทาน “สวัสดีปีขาลเสือ” ในปี ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ พระองค์ทรงปลอบประโลมและเตือนสติปวงชนชาวไทยให้ได้ผ่านพ้นโรคระบาด โควิด-19 ด้วยความ “ขวนขวายและอดทน” อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายและท้อแท้เสียก่อน ถ้าทุกคนอดทนก็จะทำให้สุขกายสบายใจ และพร้อมที่จะดูแล ป้องกันตัวเองให้พยายามใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา และขอให้มีน้ำใจดี โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยแล้ว จะได้มีความสุขในปี ขาลเสือ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้โดยทั่วหน้า

สำหรับชื่อของเสื้อโปโล “ปีขาล” สีต่าง ๆ ที่จะออกจำหน่ายเพื่อเป็นของขวัญ ปีใหม่เร็ว ๆ นี้นั้น ทางร้านภูฟ้าได้ นำคำบางคำ จากพรพระราชทานข้างต้นทั้งหมด ๖ คำ มาใช้เป็นชื่อของสีเสื้อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ แล้วยังเป็นเครื่องเตือนสติให้ปวงชนชาวไทย มีความอดทน ขวนขวายที่จะดูแลป้องกันตัวเอง ช่วยดูแลผู้คนรอบข้างให้ผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บในครั้งนี้กันไปได้ โดยไม่เบื่อท้อ แท้เสียก่อน ขอให้คนไทยทุกคนมีความฝัน และมีความหวังที่จะพบความสุขในอนาคต เช่นเดียวกับเสือจากภาพฝีพระหัตถ์ “ปีขาลเสือ” ที่เจ้าเสือลายพาดกลอนนอนรออย่างอดทนว่า สักวันหนึ่งจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดอย่างมีความสุขแน่นอน

 

ชื่อของสีเสื้อโปโลทั้ง ๖ ตัวมี ดังนี้

สีเหลือง             ชื่อ        เสืออดทน

สีเขียวไข่กา       ชื่อ        เสือขวนขวาย

สีน้ำเงิน             ชื่อ        เสือสู้สู้

สีขาว                ชื่อ        เสืออารี

สีฟ้า                  ชื่อ        เสือมีน้ำใจ

สีโอลด์โรส        ชื่อ        เสือสบายใจ

dscf7601-2

นอกจากเสื้อโปโลดังกล่าว ร้านภูฟ้ายังมีสินค้าอื่น ๆ ที่ท่านจะเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ หน้ากากผ้า สายคล้องหน้ากาก และเครื่องใช้อื่น ๆ รวมทั้ง ยังจัดจำหน่าย กระเป๋าผ้า รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งออกแบบและให้สีโดยผู้ออกแบบจากแบรนด์ ASAVA นอกจากนั้น ทางร้านยังมีสินค้า ผ้าไหม ผ้าห่มทอมือ และสินค้า ที่แปรรูปมาจากผ้าปกากะญอ อันเป็นสินค้า จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดจำหน่ายอย่างมากมายให้ได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่ม

 

สินค้าชุดนี้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้า ได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง ๒๐ สาขา และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ >> http://www.phufa.org/shop และ OneSiam Ultimate Chat&Shop >> https://bit.ly/3n3JKzC และติดตามข่าวสารทาง Facebook: PHUFA

 

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า ๑๖๐ ล้านบาทในช่วงสิบหกปีที่ผ่านมา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๖๒๔๒-๓  อีเมล์ phufa.org@gmail.com

ร้านภูฟ้า สยาม ดิสคัฟเวอรี่ เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โทร.๐-๒๖๕๘-๐๒๐๘

ร้านภูฟ้า สวนจตุจักร โครงการที่ ๒๔   วันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๔๙๔-๙๑๓๒

ร้านภูฟ้า สุขุมวิทซอย ๗  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๖๕๐-๓๓๑๑

ร้านภูฟ้า ถนนกำแพงเพชร ตรงข้ามตลาด อตก. ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๔๙๔-๙๑๓๐

ร้านภูฟ้า บอง มาร์เช่ ทุกวันเวลา๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.โทร.๐-๒๕๙๑-๒๑๙๙

ร้านภูฟ้า จัตุรัสจามจุรี ถนนพระราม ๔ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐  – ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๒๑๖๐-๕๐๗๗

ร้านภูฟ้า พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ทุกวัน ๑๐.๐๐  – ๒๑.๐๐ น. โทร.๐-๒๗๘๐-๒๒๕๙

ร้านภูฟ้า ศิริราช ทุกวันเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. โทร. ๐-๒๔๑๘-๓๔๙๘

ร้านภูฟ้า เดอะ แพลทินั่ม  เพลส วัชรพล   ถนนรามอินทรา   ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.โทร. ๐-๒๐๖๔-๒๓๗๕

ร้านภูฟ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐น. โทร.๐-๒๓๕๔-๕๑๐๙

ร้านภูฟ้า สัมมากร เพลส รามคำแหง 110  ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ –  ๑๙.๐๐ น.  โทร ๐๒-๓๗๒-๓๕๔๓

ร้านภูฟ้า กรมศิลปากร ทุกวันเวลา ๐๗.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. โทร ๐๒-๒๒๔-๗๖๗๙

ร้านภูฟ้า บิ๊กซี พระราม ๔ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๖๖๑-๕๗๐๘

ร้านภูฟ้า บิ๊กซี ราชดำริ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร ๐-๒๖๕๕-๕๙๙๕

ร้านภูฟ้า โลตัส บางใหญ่ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร ๐-๒๔๕๙-๒๒๙๑

ร้านภูฟ้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จันทร์-ศุกร์ ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๑๕๐-๙๐๘๘

ร้านภูฟ้า ไอคอนสยาม ชั้น UG ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๐๐๖-๔๕๒๙

ร้านภูฟ้า เชียงใหม่ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๕๓๒๘-๙๓๐๙

ร้านภูฟ้า น่าน ทุกวันเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โทร.๐-๕๔๐๕-๐๑๑๗

ร้านภูฟ้า หัวหิน ทุกวันเวลา ๑๐.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๓๒๕๒-๖๑๒๗