เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์

ร้านภูฟ้า ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมสวมใส่เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562
เลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้า ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ได้ที่ : http://bit.ly/royalcoronation

%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-01-796x1024
โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้าสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร