เชิญเที่ยวงาน “เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559″

KUFair-01[1]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559″ ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง” โดยจะรวบรวมผลงานวิจัยที่จับต้องได้ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับพืชทนแล้ง พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนแล้ง บ่อน้ำบาดาลชุมชน มก. การจัดการใช้น้ำอย่างยั่งยืน การสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน พันธุ์ข้าวทนแล้ง เป็นต้น ซึ่งจะจัดแสดงให้ประชาชนได้มาศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ในการจัดงานปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายในการปรับพื้นที่จัดงาน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของคณะ สำนัก สถาบัน รวมทั้งชมรม สโมสรนิสิตด้วย ทั้งนี้ร้านภูฟ้า ได้เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมสนองแนวพระราชดำริในการในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ณ บริเวณเต๊นท์ปรับอากาศ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมภายในงานและแผนผังการจัดงานได้ที่
งานเกษตรแฟร์2559