เสื้อโปโลปีฉลู “อิ่มรัก”

เสื้อโปโลปีฉลู “อิ่มรัก”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

 

ปีฉลู ๒๕๖๔ นี้ ทางร้านภูฟ้าได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปวัว ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมพระนามาภิไธย “สิรินธร” นำมาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล และเสื้อคอกลม หลากสี ดังมีชื่อของเสื้อ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “อิ่ม” อันได้แก่

เสื้อโปโลสีแดง “อิ่มโชค”                         เสื้อโปโลสีแสด “อิ่มเอิ่บ”             เสื้อโปโลสีฟ้า “อิ่มใจ”

เสื้อโปโลสีน้ำเงิน “อิ่มบุญ”                      เสื้อโปโลสีขาว “อิ่มอุ่น”              เสื้อโปโลสีเขียว “อิ่มโอษฐ์”

เสื้อคอกลมสีม่วง “อิ่มทิพย์”                    เสื้อคอกลมสีเขียว “อิ่มจิต”         เสื้อคอกลมสีครีม “อิ่มเอม”

และเสื้อคอกลมสีชมพู “อิ่มสุข”

 

ร้านภูฟ้ามีข่าวดีที่จะแจ้งคือ จะมีเสื้อโปโลรุ่นพิเศษ จำนวนจำกัดที่จะวางจำหน่ายเพิ่ม อีก ๑ สี เสื้อพิเศษรุ่นนี้ให้ชื่อว่าเสื้อโปโลสีม่วง “อิ่มรัก”

“อิ่มรัก” เป็นชื่อเสื้อโปโลสีม่วงที่ร้านภูฟ้า จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี

เสื้อโปโลสีม่วง “อิ่มรัก” ที่เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.phufa.org นั้น ทางร้านได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์รูปวัวสีทองพร้อมพระนาม “สิรินธร” ซึ่งจะเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้ที่ได้สวมใส่ และเป็นเจ้าของเสื้อโปโลแสนสวยรุ่นพิเศษนี้ ทั้งนี้ทางร้านจัดทำ และจำหน่ายในจำนวนจำกัดเพื่อให้เสื้อโปโล  “อิ่มรัก” เป็นเครื่องหมายแห่ง “ความรัก และความภักดี” ของประชาชนชาวไทยที่จะร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นี้

 

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า ๑๖๗ ล้านบาทในช่วงสิบหกปีที่ผ่านมา