3 งานอีเว้นท์น่าสนใจ สิงหาคมนี้

Event1-01-1024x1024[1]ร้านภูฟ้า รวบรวมอีเว้นท์น่าเที่ยวสุดสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคมนี้ พบกับโปรโมชั่นพิเศษ เสื้อโปโลและผลิตภัณฑ์จากภาพฝีพระหัตถ์ลดราคาพิเศษ เฉพาะในงานเท่านั้น

 

งาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” จัดขึ้ดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ Cascata (แคสคาต้า) ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

พร้อมเลือกสรรผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวง และมูลนิธิต่างๆอาทิ ร้านโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา, ร้านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร,ร้านภูฟ้า และการออกร้านภริยาทูต

ระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2559 บริเวณชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

http://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2016/9730Event2-01-1024x1024[1]

งาน “โครงการหลวง 47” (Royal Project 47) ปีนี้จัดขึ้นในแนวความคิด “The Miracle of Royal Project” มีสินค้าแนะนำ ได้แก่ ถั่วอะซูกิแปรรูป, ข้าวโพดหวานสีม่วง, ดอกดาเลีย, ดอกแคลล่าลิลลี่ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จาก ร้านโครงการส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ในบรรยากาศไลฟ์สไตล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันทันสมัย พร้มอด้วยการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ พันธุ์ข้าวไร่ ถั่วพันธุ์ปลูกบนพื้นที่สูง และดอกไม้งามจากงานวิจัยพันธุ์พืชใหม่ของดอกแคลล่าลิลลี่, ดอกยูโคมิส และ ดอกดาเลียการจัดแสดงงานประติมากรรม THE MIRACLE OF ROYAL PROJECT งานตกแต่งใบโพธิ์ทอง 367 ใบ สูง 17 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม2558 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

http://www.royalprojectthailand.com/node/2390

Event3-01-1024x1024[1]
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัย ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Symposium ขึ้นเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : download/intro-symposuim2016.pdf

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ร้านภูฟ้า สำนักงานใหญ่ 02-655-6242-3

/… ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง