กระเป๋าช้อปปิ้ง ใหญ่ / ปีเถาะ

฿390

กระเป๋าช้อปปิ้ง ใหญ่ 2 สาย (สายสั้น และสายยาว) พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระเป๋าช้อปปิ้ง ใหญ่ 2 สาย (สายสั้น และสายยาว) พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ ขนาด 40 x 32 x 18 ซม.
สีเขียว
สีขาว