สบู่ กลิ่นน้ำหอมสูตรพระราชทาน

70.00 บาท

รายละเอียด: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริว่าในร้านภูฟ้าน่าจะมีน้ำหอมประจำร้าน และควรเป็นน้ำหอมของคนไทย กลิ่นดอกไม้ที่นำมาใช้ต้องเป็นกลิ่นดอกไม้ไทยเท่านั้น จึงเป็นที่มาของน้ำหอมสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดสัดส่วนของกลิ่นดอกไม้ มีพระราชประสงค์ให้ใช้กลิ่นดอกไม้หอมของไทย โดยทรงปรุงน้ำหอมด้วยการกดคีย์ปรับสัดส่วนดอกไม้แต่ละชนิดว่า มีพระราชประสงค์ให้กลิ่นดอกไม้ชนิดใดหอมมาก หอมน้อย ในพุทธศักราช 2544 เมื่อเปิดร้านภูฟ้าร้านแรกที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำหอม “รุ้งฟ้า” เป็นน้ำหอมสูตรพระราชทานกลิ่นแรก ต่อมาได้พระราชทานน้ำหอม “เทวมนตรา” และ “สิริธารา” ตามลำดับ

รหัสสินค้า: PD00269 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริว่าในร้านภูฟ้าน่าจะมีน้ำหอมประจำร้าน และควรเป็นน้ำหอมของคนไทย กลิ่นดอกไม้ที่นำมาใช้ต้องเป็นกลิ่นดอกไม้ไทยเท่านั้น จึงเป็นที่มาของน้ำหอมสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดสัดส่วนของกลิ่นดอกไม้ มีพระราชประสงค์ให้ใช้กลิ่นดอกไม้หอมของไทย โดยทรงปรุงน้ำหอมด้วยการกดคีย์ปรับสัดส่วนดอกไม้แต่ละชนิดว่า มีพระราชประสงค์ให้กลิ่นดอกไม้ชนิดใดหอมมาก หอมน้อย ในพุทธศักราช 2544 เมื่อเปิดร้านภูฟ้าร้านแรกที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำหอม “รุ้งฟ้า” เป็นน้ำหอมสูตรพระราชทานกลิ่นแรก ต่อมาได้พระราชทานน้ำหอม “เทวมนตรา” และ “สิริธารา” ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลิ่น

รุ้งฟ้า, เทวมนตรา, สิริธารา