สมุด A5 / ปีเถาะ

฿90

สมุด A5 พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมุด A5 พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ ขนาด 15 x 21 ซม. ปกอ่อน มีเส้นบรรทัด เนื้อในกระดาษถนอมสายตา

สีน้ำเงิน
สีน้ำตาล