สมุด A6 / ปีเถาะ

฿65

สมุด A6 พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมุด A6 พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ ขนาด 10.5 x 14.8 ซม. ปกแข็ง ไม่มีเส้น เนื้อในกระดาษถนอมสายตา

สีเหลือง
สีส้ม