โพสอิท / ปีเถาะ

฿250

ชุดโพสอิท พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ

: Facebook Share
: Line Share

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดโพสอิท พิมพ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีเถาะ มี 4 ขนาด เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนี้

ขนาดใหญ่ทรงจตุรัส กว้าง 9 ซม. สูง 9 ซม.

ขนาดกลางทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5.5 ซม. สูง 4 ซม.

ขนาดกลางทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3 ซม. สูง 9 ซม.

ขนาดเล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1.8 ซม. สูง 4.5 ซม.