งานมหกรรม ภูฟ้า เดย์” ๒๕๖๕

เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมนำรายได้เหนือรายจ่ายกลับคืนสู่ชุมชน ตลอด ๒๑ ปี ร้านภูฟ้า ดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม และอยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนาน โดยมีกำหนดการดำเนินงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๑ …

Details