งานมหกรรม “ภูฟ้า เดย์” ๒๕๖๕

เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมนำรายได้เหนือรายจ่ายกลับคืนสู่ชุมชน ตลอด ๒๑ ปี

ร้านภูฟ้า ดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม และอยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนาน โดยมีกำหนดการดำเนินงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นก้าวสู่ปีที่ ๒๒ ของร้านภูฟ้า ทางร้านจึงจัดรายการพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมนำรายได้เหนือรายจ่ายกลับคืนสู่ชุมชนตลอดระยะ ๒๑ ปี ด้วยการนำสินค้าหัตถกรรมทุกชนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน, ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์, และสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายในราคาพิเศษ เป็นการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่สูงสุดถึง ๘๐% ในงานมหกรรม “ภูฟ้า เดย์” ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้ ระยะเวลา ๔ วัน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานร้านภูฟ้า เชิญชวนร่วมงานมหกรรม ภูฟ้า เดย์ประจำปี ๒๕๖๕ “เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมนำรายได้เหนือรายจ่ายกลับคืนสู่ชุมชนตลอดระยะ ๒๑ ปี” นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้ง “ร้านภูฟ้า” สาขาแรกขึ้นเพื่อเป็นร้านค้าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน นำรายได้กลับคืนสู่ชุมชนที่มีส่วนในการผลิตสินค้านั้นๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป ในปัจจุบัน มีร้านภูฟ้ารวมทั้งสิ้น ๒๐ สาขา ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชีพฯ ได้ดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เครื่องจักสาน อาหารแปรรูปชนิดต่าง ๆ

ดังนั้น ร้านภูฟ้าจึงเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถาวรของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางร้านภูฟ้าได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความหลากหลาย ทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ที่สำคัญยิ่ง คือ สินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ร้านภูฟ้าจัดทำเป็นสินค้าที่ระลึก เพื่อวางจำหน่ายแก่ผู้สนใจ ให้ได้เลือกสะสมตลอดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  

 

สิ่งที่เป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดของทางร้านคือ จะนำรายได้เหนือรายจ่ายจัดสรรกลับไปช่วยพัฒนาชาวบ้านตลอดจนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินรายได้เหนือรายจ่าย เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนในถิ่นห่างไกล ประกอบด้วย โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตามพระราชดำริฯ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และการพระราชทานค่าภัตตาหารเพลและนมผงสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กว่า ๔๐ แห่ง เป็นจำนวนเงินมากกว่า ๑๗๓ ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน และในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ เป็นช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ร้านภูฟ้าจำหน่ายสินค้าได้น้อยลงกว่าเดิม แต่ก็ยังมีกลุ่มอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยที่ยังสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มอาชีพเหล่านั้นยังพอมีรายได้เพื่อนำมาอุดหนุนจุนเจือครอบครัวในยามยากลำบากเช่นนี้ 

 

           จะเห็นได้ว่านับเป็นเวลา ๔ ปีเต็มแล้ว ที่ร้านภูฟ้าไม่ได้จัดงานลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ในลักษณะนี้ ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ ร้านภูฟ้าจึงได้นำสินค้าหลากหลายรายการ นำมาลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ ประกอบด้วย สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านหลากหลายรายการ สินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเหมาะสำหรับนักสะสมสินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์ นอกจากนั้นยังมีสินค้ายอดนิยมของทางร้าน อย่างเช่น ผ้าห่มทอมือ ทอจากผ้าฝ้ายทอมือหลากสี ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอจากผ้าปกากะญอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก สินค้าแชมพูสมุนไพรกะเม็ง และอื่น ๆ อีกมากมาย มาลดราคาพิเศษเฉพาะในงาน เพื่อร่วมแสดงความขอบคุณ และคืนกำไรแก่ลูกค้าคนสำคัญที่สนับสนุนสินค้าร้านภูฟ้าด้วยดีเสมอมา โดยทางร้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านอีกครั้ง ในการจัดงานอีกครั้งในปี ๒๕๖๕ นี้

Special Collection from HRH Princess Sirindhorn's Painting

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักว่า ความจำกัดของผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในโครงการฯ อาจเป็นปัญหาต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของร้าน และเพื่อให้ทางร้านมีรายได้เหนือรายจ่ายกลับไปพัฒนาชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต่อไปได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้า เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อโปโลและเสื้อยืด เครื่องใช้ในครัวเรือน ของที่ระลึก เป็นต้น ทำให้ร้านภูฟ้าสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

 

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือจากหลากหลายกลุ่มอาชีพเป็นสินค้ายอดนิยม ราคาถูก อีกประเภทหนึ่ง เป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับห่มเพื่อให้ความอบอุ่น มีความนุ่มสบาย ใช้ตอนอากาศเย็นจะมีความอบอุ่นอย่างยิ่ง และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นผ้าปูโต๊ะได้อีกด้วย  ผ้าห่มทอมือ ถือเป็นศิลปะที่สามารถบอกเล่าภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชาวบ้านจะทอผ้าเป็นลายดอกแก้ว ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของผ้าชนิดนี้ ที่สอดสานกันเป็นลวดลายในตัวเป็นลายดอก รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแนวตั้ง ดูสวยงามทั้งสีสันและลวดลาย

ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ “ปกากะญอ”

“ปกากะญอ” เป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของชาวไทยภูเขา “ปกากะญอ” ใน อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นำมาตัดเย็บแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่บ้านนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มอาชีพในพื้นที่บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และกลุ่มแม่บ้านโรงเรียนนายร้อย จปร. อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านต่างพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน ให้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว  ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าประเภทของใช้ในครัวเรือนมีหลากหลายชนิด เช่น กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ พวงกุญแจ ตุ๊กตาผ้า กล่องใส่กระดาษทิชชู  เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์จากกก

เป็นสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านนายาวจักสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา นำผลิตภัณฑ์จากกกมาแปรรูปให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน โดยออกแบบการจักสาน เป็นตะกร้าทรงสูงสำหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้กลุ่มแม่บ้านจะนำผลิตภัณฑ์ไปบุผ้าตกแต่งด้านในอย่างสวยงาม มีความแข็งแรง และทนต่อแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยังมีกล่องตะกร้ามีฝาปิดสำหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้  บุผ้าตกแต่งด้านในสวยงาม มีความแข็งแรง และทนต่อแรงกระแทกได้ดี

กระเป๋าลดโลกร้อน

กระเป๋าลดโลกร้อน เป็นสินค้ายอดนิยมที่แปรรูปมาจากผ้าขาวม้าฝ้ายทอมือหลากหลาย ผลิตจากชาวบ้านในกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคลองบนใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการลดการใช้ถุงพลาสติก และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทางกลุ่มแม่บ้านจึงแปรรูปสินค้าจากผ้าขาวม้าฝ้ายให้เป็นถุงผ้า เหมาะสำหรับใส่สิ่งของทั่วไป  ใส่เอกสารต่าง ๆ ด้านในบุฟองน้ำ  มีกระดุมปิด พร้อมสายสะพายคล้องไหล่  สีสันสดใสสวยงาม ราคาไม่แพง

แชมพูสมุนไพรกะเม็ง

สมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ กลุ่มอาชีพภูผึ้งหลวงในจังหวัดราชบุรี คุ้นเคยกับการนำสมุนไพรกะเม็งซึ่งมีคุณสมบัติในการถนอมเส้นผมมาทำเป็นแชมพูสระผมผสมกะเม็ง ช่วยปรับสภาพเส้นผมให้รากผมแข็งแรง ลดอาการคันศีรษะ แก้อาการผมหงอกก่อนวัย เมื่อใช้เป็นประจำก็จะช่วยให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามตามธรรมชาติ ใช้ได้ดีในทุกสภาพเส้นผม

ขอเชิญชวนลูกค้าของร้านภูฟ้าทุกท่านมาพบกันที่งานมหกรรม “ภูฟ้า เดย์” ๒๕๖๕ มหกรรมลดราคาสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๔ วันเต็ม ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. และติดตามข่าวสารโปรโมชั่นภายในงาน ได้ทางช่องทาง Facebook: PHUFA และเว็บไซต์ http://www.phufa.org