ร้านภูฟ้าโฉมใหม่ สยามดิสคัฟเวอรี่

IMG_3302_resize-1024x682[1]ร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเปิดสยามดิสคัฟเวอรี่โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “The Exploratorium” ที่สุดของจุดหมายปลายทางในรูปแบบ ไฮบริดรีเทล แห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ให้ลูกค้าได้สนุกกับความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ผสมผสานทั้งสินค้า บริการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่ต้องการค้นหาตัวเอง

000003-1024x692[1]
000022-1024x692[1]

ในส่วนของร้านภูฟ้า ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสาขาแรก ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อร้านว่า “ร้านภูฟ้า” เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ เป็นการสร้างวงจรการผลิตและการตลาดที่สมบูรณ์ จากการผลิตของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารสู่กระบวนการทางการตลาดไปยังลูกค้าในเมืองเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสมและมีแหล่งจำหน่ายประจำที่ถาวร

 

IMG_3312-1024x682[1]มุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพฝีพระหัตถ์

IMG_3316-e1464410426529-1024x560[1] มุมขนมและกาแฟ

ทั้งนี้ร้านภูฟ้าโฉมใหม่ ได้ย้ายสถานที่ตั้ง ไปอยู่บริเวณ ชั้น 3 – Creative Lab โดยพร้อมมอบแรงบันดาลใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แก่ทุกท่าน รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยบริการขนมและมุมกาแฟราคาย่อมเยา เป็น Oasis ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-655-6242-3 และ https://www.facebook.com/PHUFASHOP/

 

/… ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง