เริ่มแล้ว !! งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

 เริ่มแล้ววันนี้ !!! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกัน ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

 อิ่มเอมกับบรรยากาศงานในสถานที่จริง ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-21.00 น.
img_0837img_0839img_0841
 ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ ร้านพึ่งพา ร้านภูฟ้า และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ อิ่มอร่อยกับอาหารจากรถโรงครัวพระราชทาน ร้านโอทอป 5 ดาว เชลล์ชวนชิม อีกทั้งยังได้ร่วมแบ่งปันกับการ “บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน” ด้วยตนเอง รายได้จากการจัดงานสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของร้านภูฟ้า ร่วมสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
/…ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง

 

 

 

 

 

 

img_0825

img_0826

img_0827

img_0829

img_0830

img_0831img_0832

img_0833

img_0842